Търся приложение за планиране на маршрути /в България/, което да дава възможност за планиране на движение от точка, преминаване през множество определени точки и връщане в същата точка. Целта е да се намери оптималната последователност/ в километри или време/ и да се посочи съответния маршрут. Приложението може да е за PC или Android.