Изтеглих си map loader. Показва ми, че имам свободни само 4мб. Като вляза в самия телефон виждам, че имам 50мб свободни. Изтрих всичко досегашни карти, но без ефект. Как да си освободя още място ?