Най добрата за мен приложение, за почистване на отпадъци и ненужни файлове и папки, вече е преведена на Български език.

Снимки друг път:

Приложение и нужния Python: