APK Editor Pro

APK-Editor-Pro.png

Пълноценен инструмент за преглед и редактиране на apk файлове. Не изисква root права. Всеки може да променя(в apk) всичко, което пожелае, според познанията и възможностите си.
В Google Play:

Сваляне на версия 1.6.5P: